Fatsa Vergi Dairesi Müdürlüğü – Fatsa – H.

İLÇE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ… 0452 423 18 51. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ… İşbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni’ni kabul etmekle, Fatsa Belediyesi ile paylaşılmasına rıza göstermiş olduğunuz kişisel verilerinizin, işbu Gizlilik Politikasında bildirilen amaçlar (çeşitli.

Fatsa icra dairesi iletişim

Fatsa Vergi Dairesi Müdürlüğü – Fatsa – H.

İcra Müdürlükleri Hesap Numaraları ve Vergi Numaraları 2021 güncel icra müdürlük iban no icra müdürlük iban numaraları 2021. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

Tüm Adliyelerin İcra İban Numaraları – İcra Takip Elemanı.

Dres Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığı (Eski Başbakanlık Binası A Blok Kat 2) Bakanlıklar Kızılay Çankaya/ANKARA Telefon 0312 549 45 50 Belgegeçer 0312 549 45 10 E-Posta. Fatsa İcra Dairesi, Ordu ili, Fatsa ilçesi, Yapraklı Mahallesi 1496 parselde yer alan 18 bin 150 metrekarelik tarlayı 6 milyon 435 bin 868 TL'ye icradan satıyor… Karaman İcra Dairesi'nden 10 milyon 354 bin 375 TL'ye satılık gayrimenkul!. Fatsa İcra Dairesi. Vergi Dairesi Fatsa Vergi Dairesi. Vergi Numarası 3850353429. Adres. Mustafakemalpaşa Mah. Ata Cad. Hükümet Konağı A Blok Fatsa / Ordu Ek Bina Mustafakemalpaşa Mah. Plevne Meydanı No:6 Fatsa / Ordu. Telefon…. » İletişim.

Fatsa icra dairesi telefon numarası

Tüm Adliyelerin İcra İban Numaraları – İcra Takip Elemanı.

Adres Dumlupınar M. Reşadiye C. No: 49 FATSA. Emlakkulisi.Com Türkiye’nin ilk ve tek emlak haber sitesi (yeni).

Ünye Adli̇yesi̇.

ÜNYE ADLİ GÖRÜŞME ODASI. ADLİ DESTE VE MAĞDUR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. ADLİYE GİRİŞİNDE HES KODU UYGULAMASI. E-ADALET VATANDAŞ UYGULAMASI. 1 4. ÜNYE ADLİ GÖRÜŞME ODASI. 05.01.2022. ADLİ DESTE VE MAĞDUR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. 18.11.2021. Fatsa İcra Dairesi Müdürlüğü Ordu Fatsa’da icradan satılık fındık bahçesi (çoklu satış) İlani, Fatsa İcra Dairesi Müdürlüğü Ordu Fatsa’da icradan satılık fındık bahçesi (çoklu satış) ekap ilani, Fatsa İcra Dairesi Müdürlüğü Ordu Fatsa’da icradan satılık fındık bahçesi (çoklu satış) ilan bilgisi , Fatsa İcra Dairesi Müdürlüğü Ordu Fatsa’da.

Fatsa icra dairesi tel

Ünye Adli̇yesi̇.

Ordu İli Fatsa İlçesi’nde bulunan gayrimenkul Fatsa İcra Dairesi tarafından 9 Ekim 2015 günü saat 10:00 ile 10:05 arasında açık artırma usulüyle ihale edilecek. İlan metni: T.C. FATSA İCRA DAİRESİ2017/412 TLMT.TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANISatılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri1 NO'LU TAŞINMAZINÖzellikleri Ordu Fatsa Yapraklı 1496 parsel, 18.150,00 m2 tarla. Taşınmaz hisse oranı tamdır. Bilirkişi raporuna göre Ordu İli Fatsa İlçesi Yapraklı Mahallesi Keş Mevkii 0 ada 1495 numaralı parselde kayıtlı olan 5.582,44 m² yüzölçümlü “Tarla” vasfında olduğu, ancak kadastral durum ile tapunun alansal olarak uyuşmadığı tespit edilmiştir. Tapuda 5.582.44 m² olarak gözüken taşınmazın kadastral paftasında ve zeminde 18.150.00 m² olduğu anlaşılmış ve bu durum Fatsa İlçesi Tapu ve Kadastro birimlerine ayrı ayrı dosyasında yer alan yazılar ile sorulmuştur. Gelen cevabi yazılarda Ordu İli Fatsa İlçesi Yapraklı Mahallesi 1495 parsel ve 1496 parsel devir esnasında sehven birbirlerinin yerine tescil edilmiş olduğu, 1495 parselin 5.582.44 m² ve 1496 parselin 18.150.00 m² olarak kadastral paftasında ve tapuda tescil edildiği bildirilmiştir. Buna göre keşif esnasında 1495 nolu parsel olarak gidilen ve gerekli notların alındığı parselin 1496 nolu parsel olduğu ve alanının 18.150.00 m² olduğu anlaşılmış ve raporumuz da bu bilgiler ışığında tanzim edilmiştir. Fiili durumda belediye imar planı dışında olan ancak kesinleşen yeni 5000’lik nazım imar planına göre bir kısmı yolda bir kısmı ticari alanda olan taşınmazın üzerinde iki katlı idari bina, hizmet binası ve atölye, kantar, bekçi kulübesi, paketleme tesis alanı, çevre duvarı, saha betonu olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca taşınmazın sol üst köşesinde de ön parselden taşma atölye olduğu, atölyenin davaya konu taşınmaza tecavüzlü olduğu, tecavüzlü kısmın esasında davaya konu parsele ait olmaması nedeniyle kıymet takdirinde değerlendirilmeyecektir. Yapraklı Mahallesi 0 Ada 1495 (mevcut duruma göre 1496) Parsel Numaralı Taşınmaz: İki Katlı İdari Bina:İki katlı yapı olduğu, üst katın dört cepheden çıkmalı olduğu, idari bina olarak kullanıldığı, döşemelerin garnit-seramik kaplama olduğu, iç kapıların panel kapı, pencerelerin plastik doğramadan imal olduğu, panel radyatörlü olduğu, içini ve dışının sıvalı ve boyalı olduğu, çatısının yapılı olduğu, zemin katın 140 m², 1.katın 208 m² olmak üzere toplam inşaat alanının 348 m² ve 3.Sınıf B grubu yapılarından olduğu tespit edilmiştir. Kantar: Yaklaşık 3 metre genişliğinde, tartı bölgesinin 10 metre, giriş çıkış rampalarının 5 metre olmak üzere 20 metre uzunluğunda kantar alanı olduğu, 60 m² ve 1.Sınıf A grubu yapılarından olduğu tespit edilmiştir.Paketleme Tesisi Alanı: Yaklaşık 10,20 metre genişliğinde 24 ve 28 metre uzunluğunda hangar tipi iki bitişi yapıdan oluştuğu, girişinin açık olduğu, döşemenin beton olduğu, yan duvarlar ve profiller üzerine çatısının sac ile kapatılmış olduğu, taşınmazın batı tarafında kalan ve tescil harici olan bölgeye kısmen tecavüzlü olan yapıların toplam inşaat alanının 530 m² ve 2.Sınıf B grubu yapılarından olduğu tespit edilmiştir. Hizmet Binası ve Atölye:Üç katlı yapı olduğu, zemin katın atölye, üst katların hizmet binası olarak kullanıldığı, zemin katın 276 m², 1 katın 220 m², 2.katın 168 m² olmak üzere yapının toplam inşaat alanının 664 m² ve 3.Sınıf A grubu yapılarından olduğu tespit edilmiştir. Çevre Duvarı ve Saha Betonu:Zemin kotundan olmak üzere ortalama 2,5-3 metre yüksekliğinde 370 metre uzunluğunda çevre duvarı olduğu, ortalama 0,5-1,0 metre temel derinliği ön görülerek yapılan hesaplama sonucunda taşınmazın batı tarafında kalan ve tescil harici olan bölgeye ve doğu tarafında kalan yola kısmen tecavüzlü olan çevre duvarının 1.295 m² ve 1.Sınıf A grubu yapılarından olduğu, ayrıca stok alanı olarak beton kaplamadan alan oluşturulduğu, oluşturulan alan için yapılan saha betonunun yaklaşık 4.800 m² olduğu tespit edilmiştir. Bekçi Kulübesi:Bekçi Kulübesinin iki kısımdan oluştuğu, arka cephede tuvalet olduğu, ön cephede ise güvenlik odasının olduğu, döşemelerin seramik kaplama, pencerelerin ahşap doğramadan imal olduğu, içinin ve dışının sıvalı ve boyalı olduğu, çatısının yapılı olduğu, 32 m² ve 2.Sınıf B grubu yapılarından olduğu tespit edilmiştir. Arazi Değeri: Arazinin topoğrafik yapısının düz olduğu, belediye sınırları içinde mevcut durumda imar planı dışında ancak kesinleşen yeni 5000’lik nazım imar planına göre bir kısmı yolda bir kısmı ticari alanda olan taşınmazın belediyenin hizmetlerinden yararlandığı, alt yapısının tam olduğu tespit edilmiştir. Şantiye sahası olan arazinin konumu nedeniyle zirai yönden ziyade yapılaşmaya veya ticari faaliyete uygun arsa vasfında değerlendirilebileceği, zaten yeni 5000’lik nazım imar planına göre bir kısmı yolda bir kısmı ticari alanda olan taşınmazın Samsun-Ordu Karayoluna 100 metre, doğusunda kalan Fatsa Sanayi Sitesine 150 metre, batısında kalan ilçe merkezine yaklaşık 7 km mesafede olduğu tespit edilmiştir. Ulaşımı rahat ve kolaydır. Ticaret ve iş hacminin yoğun olduğu bölgeye, ilçe merkezine, kamu kuruluşlarına ve bankalara uzak bir bölgede bulunmakla birlikte Fatsa Sanayi Sitesine çok yakın yerdedir.İki Katlı İdari Binanın İnşaat Değeri = 262.461,60Kantarın İnşaat Değeri= 6.783,00Paketleme ve Tesis Alanının İnşaat Değeri =151,007,60Hizmet Binası ve Atölyenin İnşaat Değeri =276.489,60Çevre Duvarı ve Saha Betonunun İnşaat Değeri =282.059,75Bekçi Kulubesinin İnşaat Değeri =12.067,20Arazi Değeri =5.445.000,00Kıymeti 6.435.868,75 TLKDV Oranı %18Kaydındaki Şerhler Diğer İş bu taş. üzerinde enisa enerji tic gruop ltd şti lehine 60 aylığına kira sözleşmesi hakkı vardır.1. Satış Günü 22/11/2019 günü 11:00 – 11:05 arası2. Satış Günü 19/12/2019 günü 11:00 – 11:05 arasıSatış Yeri FATSA ADLİYESİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ODASI FATSA / ORDU.

İcralık Dükkan & Magaza 71 m2 Ordu Fatsa Sakarya.

Fatsa İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından Ordu Fatsa'da 72 m2'lik dükkan icradan satışa çıkarıldı. Basın İlan Kurumu ilan portalı internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Ordu'nun Fatsa ilçesinde 374 Ada, 5 Parsel, SAKARYA Mahalle/Köy, Koyunculu Ağl Mevkii, 1 Nolu Bağımsız Bölüm taşınmazda bulunan dükkan açık artırma suretiyle satılığa çıkarıldı. Adalet Bakanlığı İcra Dosyası Sorgulama. Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş. Henüz kimliğinizi doğrulamadınız… Bu hizmetten faydalanmak için, aşağıdaki kimlik doğrulama yöntemlerinden sizin için uygun olan bir tanesini kullanarak sisteme giriş yapmış olmanız gerekmektedir. e-Devlet Şifresi. Mobil İmza. Elektronik.

Fatsa 2 icra müdürlüğü iletişim

İcralık Dükkan & Magaza 71 m2 Ordu Fatsa Sakarya.

T.C. İstanbul Anadolu Gayrimenkul Satış İcra Dairesi, İstanbul ili, Üsküdar ilçesi, Çengelköy Mahallesi, 842 ada 30 parselde yer alan 2 yalı dairesini 40 milyon 500 bin TL’ye icradan satıyor.

T.C. FATSA İCRA DAİRESİ – Yeni Şafak.

E-Satış Artık Online 08 Mart 2022 tarihinde yürürlüğe giren ”İcra ve İflas Kanunu Uyarınca Elektronik Ortamda Yapılacak Satışların Usulü Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereği, Bakanlıkça resmî internet sitesinden elektronik satış uygulamasına geçileceği duyurulan Ankara Batı Adliyesi İcra Dairesi ve Satış Memurluklarında elektronik satışlar 15 Mart 2022.

Fatsa icra dairesi iletişim

T.C. FATSA İCRA DAİRESİ – Yeni Şafak.

T.C. Ankara Batı İcra Dairesi Ankara İli Sincan İlçesi Yeni Cimşit mahallesinde yer alan 2 fabrikayı 15 milyon 639 bin 775,30 TL bedelle satışa sunuyor. Fabrikaların 1. satış günü 19 Temmuz 2018 tarihi olarak belirlendi.

Ordu Fatsa'da 6.4 milyon TL'ye icradan satılık tarla! – Emlakkulisi.

İletİŞİm. ordu barosu baŞkanliĞi… fatsa baro temsİlcİlİĞİ 0452 423 44 40. Ünye baro temsİlcİlİĞİ 0452 323 44 46… İcra mÜdÜrlÜĞÜ – malİ. Bağımsız İcra Takibi, İcra İhaleleleri ve Hacizli Satış Hukuki Bilgi Sitesi Ekim 18, 2018 / sorgulama / 1 comment İcra daireleri rehberinden – Adana İcra daireleri adresleri ve telefon numaraları ile diğer iletişim bilgileri ve nerede nasıl gidilir bununla ilgili bilgiler yer almaktadır.

Fatsa icra dairesi iletişim

Fatsa icra dairesi iletişim – Fatsa icra dairesi iletişim

Ordu Fatsa'da 6.4 milyon TL'ye icradan satılık tarla! – Emlakkulisi.

Ankara Batı 2. İcra Dairesi; Ayaş Feruz Köyü’ndeki maden işletme işini 10 yıllığına 2 milyon 43 bin TL’den satışa çıkardı. İhalesi; 15 Ocak 2015 günü 10:00 -10:10 arasında yapılacak.

İCRADAN SATILIK DAİRE – Ordu Yorum.

İletişim formu. YASAL UYARI! Sayın ziyaretçiler, sitemiz icra dairelerinin telefon numaraları ve adreslerini içeren bir sitedir. Hiçbir kurum kuruluşla veya avukatla ilgisi yoktur. Lütfen özel sorularınızı veya hakkınızda yapılan icra takiplerini SİTEMİZE SORMAYINIZ ! (Yapılan yorumların sorumluluğu sitemize değil, yazarına aittir). Fatsa İlçe Jandarma Komutanlığının vazifesi; Türkiye Cumhuriyeti devletinin temel niteliklerini ortadan kaldırmaya yönelik her türlü yıkıcı, bölücü örgüt ve unsurlara karşı mücadele etmek, Mülki, Adli, Askeri ve diğer görevlerin yasalar çerçevesinde icra edilmesini sağlamak; Seferberlik ve savaş hallerinde geri. Anasayfa > resmİ İlanlar > fatsa İcra daİresİ’nden taŞinmazin aÇik artirma İlani. fatsa İcra daİresİ’nden taŞinmazin aÇik artirma İlani.

İCRADAN SATILIK DAİRE – Ordu Yorum.

İlan metni: T.C. FATSA İCRA DAİRESİ2017/412 TLMT.TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANISatılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri1 NO'LU TAŞINMAZINÖzellikleri Ordu Fatsa Yapraklı 1496 parsel, 18.150,00 m2 tarla. Taşınmaz hisse oranı tamdır. Bilirkişi raporuna göre Ordu İli Fatsa İlçesi Yapraklı Mahallesi Keş Mevkii 0 ada 1495 numaralı parselde kayıtlı olan 5.582,44 m² yüzölçümlü “Tarla” vasfında olduğu, ancak kadastral durum ile tapunun alansal olarak uyuşmadığı tespit edilmiştir. Tapuda 5.582.44 m² olarak gözüken taşınmazın kadastral paftasında… Takip Et Güncel Altında herkesin bildiği yol haritası resmen değişti! Altın kahini yeni tarihi ilk kez açıkladı! ‘ ŞOK Markette Çaykur çay, ayçiçek yağı ve toz şekerde çılgın fiyatlar! İşte ŞOK 6 haziran 2022 güncel fiyat listesi Milli Emlak’tan İstanbul’da satılık arsa ve konut fırsatı! 485 bin TL’den başlayan fiyatlar ve 8 taksit imkanıyla! Samsung Galaxy A72’ye MediaMarkt’tan 2 bin TL indirim! Hemen alın! İşte 6 Haziran 2022 fiyat listesi… A101’den iPhone 11’e şok indirim! Tükenmeden alın! İşte 6 Haziran 2022 fiyat listesi… Günün Çok Okunanları TOKİ’den bu 24 ilde yaşayanlara büyük müjde! Yarın resmen başlıyor! Ucuz konut fırsatını sakın kaçırmayın! ‘ Hazine arazisine ev hayali kuranlar dikkat! Milyonlar için son dakika açıklaması! Yeni model hangi illerde uygulanacak? Yastık altında doları olanlar dikkat! Dolar kurunda son dakika! İşte 5 Haziran 2022 dolar kuru! Doları adım adım bilen ekonomist Selçuk Geçer dolar için bu kez iki tarih iki de rakam verdi! 1994’ten daha sert olacak TOKİ’den Gaziantep’e binlerce ucuz konut müjdesi! O ilçe için düğmeye basıldı! Emlakkulisi.Com Türkiye’nin ilk ve tek emlak haber sitesi (yeni). Another way to prevent getting this page in the future is to use Privacy Pass. You may need to download version 2.0 now from the Chrome Web Store. Completing the CAPTCHA proves you are a human and gives you temporary access to the web property.

Ordu Fatsa'da icradan satılık dükkan.

İletişim. yalvaÇ t tİpİ kapali ve aÇik ceza İnfaz kurumu;… yalvaÇ İcra daİresİ İban numaralari; t.c. zİraat bankasi: tr420001000136327653325001. İCRA DAİRESİ TELEFON NUMARALARI, ADRESLERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ. İstanbul icra müdürlükleri genel telefon numaraları (Çağlayan adliyesi) Santral telefonu 0 212 375 75 75. İstanbul İcra daireleri ve İstanbul İflas Müdürlükleri – Dahili numaralar (İstanbul Çağlayan adliyesi) ADLİYE SANTRAL OPERATÖRÜ. 0 212. Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanl… İletişim. Telefon Rehberi. Adres ve İletişim Bilgileri Anasayfa.

Ordu Fatsa'da icradan satılık dükkan.

Karaman İcra Dairesi kent içerisinde bulunan arsayı satışa çıkardı. Arsa için 10 milyon 354 bin 375 TL isteniyor. Ordu İli Fatsa İlçesi’nde yer alan 22.143,92 metrekare yüzölçümüne sahip olan çiftlik Fatsa İcra Dairesi tarafından 2 Mart 2015 günü saat 10:00 ile 10:05 arası ihale ediliyor.

İCRA DAİRESİ TELEFON NUMARALARI, ADRESLERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ.

Ordu Fatsa'da icradan satılık 4355 m² fındık bahçesi Ordu'nun Fatsa ilçesinde 4 bin 355 m² büyüklüğünde fındık bahçesi Fatsa İcra Dairesi tarafından satılığa çıkarılmıştır. Bahçeyi satın almak isteyenler ihaleye katılabilecek. Son Dakika Haberler. İcra Müdürlükleri Hesap Numaraları ve Vergi Numaraları 2021 güncel icra müdürlük iban no icra müdürlük iban numaraları 2021 İCRA MÜDÜRLÜK HESAP NO 18 Mayıs 2018 Cuma 15:19.

İCRA DAİRESİ TELEFON NUMARALARI, ADRESLERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ.

If you are on a personal connection, like at home, you can run an anti-virus scan on your device to make sure it is not infected with malware. İnternet vesilesiyle bundan böyle her imkan elimizin altında. İstediğimiz yerin adres, telefon ve iletişim bilgilerini öğrenebiliyoruz. Ben de sizler için yukarı bölümde Fatsa Vergi Dairesi Müdürlüğü İletişim Bilgilerini sunmuş bulunuyorum.

İcra Müdürlüğü – ORDU ADLİYESİ.

0242 513 10 00 – 0242 512 93 59. 1. İcra Müdürü. Sabit GÖKGÜL. 2. Esas ve Aile Bürosu. İcra Müdürü ve İcra Katibi. 1194 – 1139. 3. FATSA ADLİYE SARAYI , Fatsa , Ordu Fatsa bölgesinde bulunan FATSA ADLİYE SARAYI kaydının bulunduğu kategori Adliyeler…. B (Hakkımızda) Yasal Uyarılar Bize Yazın Kariyer İletişim Bize Link Verin 11880 Kurumsal Web Sitemiz Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi. 11880 Numara Sorgulama. Takip Edin.

İcra Müdürlüğü – ORDU ADLİYESİ.

Türkiye’deki tüm icra müdürlüklerini sitemizde yayınlamayı planlıyoruz. Böylelikle illere göre icra daireleri bilgilerine çok daha kolay ulaşabileceksiniz. Basın İlan Kurumu ilan portalı internet sitesinde yayınlanan ilana göre. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

Adana İcra Müdürlüğü Adresleri – Telefon Numaraları.

Fatsa İcra Dairesi tarafından Ordu ili, Fatsa ilçesi, Yapraklı Mahallesi 1496 parselde yer alan 18 bin 150 metrekarelik tarla 6 milyon 435 bin 868 TL'ye icradan satışa çıkarıldı. İcra ihalesi 22 Kasım 2019 tarihinde saat 11:00'de gerçekleştirilecek.

Adana İcra Müdürlüğü Adresleri – Telefon Numaraları.

İstanbul 10. İcra Dairesi, İstanbul ili, Beşiktaş ilçesi, Ortaköy Mahallesi 30 ada, 100 parsel, 7 bin 87,85 metrekarelik dubleks apart otel dairesini 19 milyon 750 bin TL’ye icradan satıyor. Satış şartları1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. İstanbul 10. İcra Dairesi tarafından İstanbul’da bulunan 17 gayrimenkul 6 Şubat 2015 günü saat 08:50 ile15:40 arası ihale ediliyor. İhale açık arttırma usulüyle yapılacaktır.

İlçe Jandarma Komutanlığı – Fatsa.

1- Başkent protokol listesinde yer alan kişilerin İlde bulunması halinde bunların yeri mülki idare amirince Başkent protokolü esas alınarak belirlenir. 2- İlçelerde tebrikata giriş sırası ildeki sıraya göre belirlenir. Bu protokol listesi 16.04.2012 gün ve 2012/3073 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 5 Mayıs 2012 tarih ve.

İlçe Jandarma Komutanlığı – Fatsa.

Please enable Cookies and reload the page.

İcralık Fındıklık 5225 m2 Ordu Fatsa Merkez.

Adres Dumlupınar M. Reşadiye C. No: 49 FATSA. Telefon No 0452 423 17 57-58. Faks Numarası 0452 423 22 70. Direkt 0452 423 99 11. İnternet vesilesiyle bundan böyle her imkan elimizin altında. İstediğimiz yerin adres, telefon ve iletişim bilgilerini öğrenebiliyoruz. Ben de sizler için yukarı bölümde Fatsa Vergi Dairesi.

İcralık Fındıklık 5225 m2 Ordu Fatsa Merkez.

Ordu İl, Fatsa İlçe, 122 Ada, 13 Parsel, Dolunay Mahalle/Köy, Karga Döneği Mevkii, taşınmazın 67/100 hissesi açık artırma suretiyle satılacaktır. Taşınmaz üzerinde bodrum kat+zemin kat+9 normal katlı olarak betonarme inşaat türünde yapılmıştır. Özellikle Ankara’daki ve İstanbul’daki Adalet teşkilatı yapılandırması sık sık değiştiğinden, sitedeki adres, telefon gibi yanlışlıklardan sorumlu olmadığımız bilinmeli ve resmi sıfata haiz olmadığımızdan icra dosya numarası ve benzeri kişisel bilgiler verilerek özel borç ve icra takibi bilgileri sorulmamalıdır. Bu tip yorumlar onaylanmış olsa dahi sitemiz herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. (İİK m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.